Novetat en l'IVA pels petits autònoms

perRosa Mª Santiago Villen
23/08/2023
Comptable fiscal
Novetat en l'IVA pels petits autònoms

ELS AUTÒNOMS QUE FACTURIN MENYS DE 85.000 € A L’ANY PODRIEN OBLIDAR-SE D'HAVER DE DECLARAR L’IVA

Després de mesos de negociació entre les associacions d’autònoms, sindicats, patronals i Administració tributària estatal, sembla que han arribat a un gran acord nacional per eliminar l’IVA dels petits empresaris, posant en funcionament el nou “règim de franquícia de l’IVA”.

L’objectiu és eliminar l’obligació d’incloure l’IVA en les factures emeses per aquells treballadors per compte propi que facturin menys de 85.000 € a l’any (100.000 € si s’inclouen operacions intracomunitàries). D’aquesta manera s’alleuja la càrrega fiscal dels petits autònoms per tal que puguin millorar la seva competitivitat de preus enfront de les grans empreses i multinacionals.

Aquesta mesura ja està aprovada a la directiva comunitària que inclou aquest règim d’IVA (ja existent a tots els països de la Unió Europea menys a Espanya).

Aquest nou règim de franquícia d’IVA també pretén substituir i eliminar el sistema de mòduls i el règim simplificat d’IVA (en principi no seria aplicable als mòduls per les activitats agrícoles i ramaderes).

L’objectiu seria fer-ho de forma gradual i transitòria al llarg d’un període de 3 anys:

Els termes de la reforma s’acabarien d’acordar a finals d’aquest 2023 i durant el 2024 es realitzarien totes les modificacions legislatives pertinents a la llei d’IVA i d’IRPF, i finalment entraria en vigor el 2025. No obstant, la decisió final sobre la seva aprovació i entrada en vigor estarà en mans del Govern.

Segons el que ha transcendit del preacord actual el qual han assolit totes les parts, el règim de franquícia d’IVA tindria les següents característiques:

  • Seran beneficiaris els treballadors per compte propi -autònoms- que facturin menys de 85.000 € l’any, o 100.000 € si duen a terme activitats intracomunitàries. Hauran de presentar una declaració resum anual d’ingressos, s’habilitarà un model tributari específic, per demostrar que s’ajusten als requisits del règim.
  • No hauran de confeccionar ni presentar l’autoliquidació d’IVA model 303. No repercutiran IVA a les seves factures emeses, per tant, tampoc podran deduir-se l’IVA suportat de les factures rebudes. Cal destacar que aquest nou règim no sempre serà beneficiós per tots els autònoms, depenent de l’activitat que realitzin, ja que si suporten molt IVA segurament no compensarà el fet de no incloure IVA repercutit en les factures.
  • S’assignarà un NIF IVA amb el qual els seus clients podran verificar que l’autònom es troba inclòs en el règim franquícia d’IVA, i d’aquesta manera acceptar la factura sense IVA.
  • Si que hauran de continuar presentant les declaracions censals, models informatius com el model 347, la nova declaració anual d’ingressos que habilitarà l’Agència Tributària per adherir-se al règim de franquícia, la Declaració de la Renda de les Persones Físiques, i confeccionar i custodiar els Llibres Registre d’IVA i d’IRPF com actualment.

Des de Gestoria Babià seguirem aquesta nova mesura i canvis que es produeixin sobre l’acord definitiu que en resulti finalment, ja que aquest nou règim suposarà per milers d’autònoms d’aquest país una simplificació de les seves obligacions comptables i fiscals i una millora de la seva economia.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats