El xec restaurant com a retribució en espècie

perRosa Mª Santiago Villen
23/02/2024
Comptable fiscal
El xec restaurant com a retribució en espècie

Si la vostra empresa abona xecs restaurant als treballadors, aquesta retribució està exempta a l'IRPF fins a un import màxim diari d'11 euros (per la qual cosa l'excés lliurat sobre aquesta quantitat tributa com a retribució en espècie, subjecta a l'IRPF). 

Això sí, s'han de complir les condicions següents:

  • Els vals han de ser numerats, nominatius, intransmissibles i el seu import no pot ser reemborsable. En el val de menjar haurà de constar el nom del treballador a qui se li lliura.
  • La prestació del servei s'ha de fer durant dies laborables per a l'empleat.
  • Els vals només es poden utilitzar en establiments de restauració.
  • L'empresa haurà de portar i conservar una relació dels xecs lliurats a cadascun dels empleats, en constarà el número de document, el dia de lliurament i l'import nominal.

Aquesta exempció també és aplicable en cas que l'empresa, com a alternativa al xec restaurant, lliuri una targeta bancària per sufragar aquestes despeses, sempre amb el límit d'11 euros diaris i usada en dies laborables i en establiments de restauració.

Els vals rebuts pels seus empleats no es consideren retribució en espècie, per la qual cosa ells no els hauran d'incloure a la declaració de la renda.

A l'hora de negociar increments salarials, si es pacta el lliurament d'aquests xecs en lloc d'oferir un augment dinerari, suposarà un estalvi fiscal per als treballadors.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats