La fiscalitat dels creadors de contingut digital: influencers, instagramers i youtubers

perRosa Mª Santiago Villen
18/10/2023
Comptable fiscal
La fiscalitat dels creadors de contingut digital: influencers, instagramers i youtubers

A l'era digital han sorgit nous rols i professions. Entre elles, destaquen els influencers, instagramers i youtubers.
Hi ha un aspecte que no han de passar per alt: la fiscalitat i com qualsevol altre professional, aquests creadors de contingut tenen obligacions tributàries a complir i EVITAR SANCIONS. En general, aquests nous professionals han de començar a veure el seu negoci amb la visió d'un autònom o emprenedor, ja que amb ell poden generar sumes de diners considerables.

Com és la fiscalitat dels influencers? Què cal tenir en compte per evitar problemes amb Hisenda i la Seguretat Social?

  Alta com a autònom  
El primer error és ometre o retardar l'alta com a autònom. En aquest sentit, la llei és clara:
• S'han de donar d'alta si obtenen ingressos recurrents mitjançant una activitat econòmica.

Quan parlem de retribucions, també computen les obtingudes en espècie, una cosa força freqüent entre els creadors de contingut.

  S'han de donar d'alta en autònoms si no arriben a l'SMI?  
La llei és clara sobre això: si obtenen ingressos recurrents derivats d'una activitat econòmica, cal donar-los d'alta. No hi ha ni un mínim. Si com a creador de contingut factures 10 euros cada mes, has de tramitar la corresponent alta a autònoms.

  Alta a l'IAE  
Aquests professionals, com qualsevol negoci, s'han de donar d'alta a un epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). No hi ha epígrafs específics per a youtubers, tiktokers o instagramers. Molts opten per epígrafs relacionats amb activitats publicitàries o de producció i creació audiovisual.
Els més habituals:
• Epígraf 961.1 “Producció de pel·lícules cinematogràfiques”.
• Epígraf 844 “Serveis de publicitat, relacions públiques i similars”.
• Epígraf 769.9 “Altres serveis privats de telecomunicacions n.c.o.p.”.
• Epígrafs 826 “Personal docent d'ensenyaments diversos”.

Tot depèn del contingut que generin.

  Tots els creadors de contingut s'han de donar d'alta a l'IAE?  
Si la teva finalitat és guanyar diners, la resposta és SI, t'has de donar d'alta a l'IAE.Tots aquells creadors de contingut que generin vídeos, àudios o textos amb ànim de lucre han de tramitar l'alta a Hisenda. Aquí no importa si lactivitat és habitual o no. Tampoc si has guanyat 10.000 o 10 euros. Si generes contingut per guanyar diners, has d'estar donat d'alta a l'IAE.

  Quins impostos han de presentar els influencers?  
Tributaran en funció dels ingressos. Aquests ingressos poden provenir de diverses fonts, com ara la publicitat en vídeos, els patrocinis, les vendes de productes o l'afiliació, entre d'altres.
Els creadors de contingut que optin per tributar com a autònoms hauran de presentar:
• Model 130: correspon a l'IRPF i la seva presentació és trimestral. Hauran de fer un pagament avançat del 20% sobre els beneficis, ingressos menys despeses deduïbles, que hagin obtingut. Posteriorment s'ajustarà l'import mitjançant la Declaració de la Renda (anual).
• Model 303: és el model trimestral de l'IVA. El contingut digital com a tal no genera IVA, però molts influencers realitzen altres activitats que sí que ho fan, com la venda de marxandatge o la contractació de campanyes publicitat per part d'empreses o autònoms espanyols. En aquest cas, hauran de presentar lIVA cada trimestre.
• Model 349: es tracta de les Operacions Intracomunitàries. Ho hauran de presentar els que obtinguin ingressos d'entitats que operen a Europa, és el cas dels ingressos de Youtube, Twitch o Google, entre d'altres. En aquest cas, també estaran obligats a fer l'alta al Registre d'operadors intracomunitaris (ROI).

  Quines són les despeses que es poden deduir?  
Un avantatge de ser autònom és la possibilitat de deduir certes despeses relacionades amb l'activitat:
• Material d'oficina.
• Despeses de publicitat i màrqueting (Youtube Ads, Google Ads, Facebook Ads i similars).
• Costos relacionats amb la producció: càmeres, micròfons, programari, etc.
• Despeses de formació relacionades amb lactivitat.
• Part proporcional de les despeses de l'habitatge si treballes des de casa (llum, aigua, Internet, etc.).
• Despeses de desplaçaments i viatges, sempre que estan vinculades a l'activitat i plenament justificades.

És fonamental conservar totes les factures i els justificants d'aquestes despeses, ja que, en cas d'una inspecció, seran necessàries per demostrar la deducció.

El món digital ha obert les portes a noves professions i maneres de generar ingressos que no estan exemptes de complir les seves obligacions fiscals.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats