El pacte de no concurrència per a empleats

perJudit Flores Castellet
28/10/2022
Laboral
El pacte de no concurrència per a empleats

En determinats sectors, les empreses volen garantir l'exclusivitat dels serveis del treballador a través d'un "pacte de no concurrència", que s'inclou en el contracte i pel qual el treballador s'obliga a treballar amb plena dedicació per a l'empresari, sense poder treballar per a altres empresaris, amb el que es limita la possibilitat de la pluriocupació o la pluriactivitat durant la vigència de l'acord.

És necessari que el treballador a canvi d'aquest acord rebi una compensació econòmica adequada per aquesta dedicació. Aquesta compensació haurà de ser clara, i tant pot ser mensual com una quantitat a tant alçat. En cas de no compensar-se, la jurisprudència ha establert que el pacte no serà vàlid.

D'acord amb l'article 21 de l'Estatut dels Treballadors, en el supòsit de compensació econòmica per la plena dedicació, el treballador podrà rescindir l'acord i recuperar la seva llibertat de treballar en una altra ocupació, comunicant-ho per escrit a l'empresari amb un preavís de trenta dies, i en aquest cas es perdrà la compensació econòmica o altres drets vinculats a la plena dedicació.

En cas que aquest pacte estigués signat i que el treballador no el respectés, l'empresa podrà reclamar una indemnització de danys i perjudicis.

Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats