Cotització dels treballadors a temps parcial: darreres novetats

perJudit Flores Castellet
23/11/2023
Laboral
Cotització dels treballadors a temps parcial: darreres novetats

Des de l'1 d'octubre del 2023 es passarà a equiparar el treball a temps parcial amb el treball a temps complet als efectes del còmput dels períodes cotitzats amb què es calcularan les pensions de jubilació, incapacitat permanent, temporal, naixement o cura d'un menor.
Aquesta és una de les principals novetats que trobem al Reial decret llei 2/2023, publicat al BOE el dia 16 de març de 2023, una normativa que busca culminar la reforma de les pensions a Espanya.

D'aquesta manera, els períodes d'activitat passen a computar per jornades/dies complets, i és indiferent la jornada que l'empleat/ada hagi fet durant aquest període concret, cosa que suposa al mateix temps “l'eliminació” del coeficient global de parcialitat.

La jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat

Aquesta novetat és introduïda per la modificació de l'article 247 de la LGSS; una modificació amb què deixarà de ser determinant el temps que duri la jornada laboral: un professional que treballi 7-9 hores diàries cotitzarà, a partir de l'1 d'octubre, el mateix que una persona treballadora que estigui contractada a mitja jornada.

Una de les conseqüències principals d'aquesta nova mesura és que ara es permetrà aconseguir abans el període cotitzat que es requereix per accedir a la pensió de jubilació.

Com funcionava la cotització dels contractes a temps parcial abans que es fes oficial aquesta novetat? A efectes pràctics de cotització, un empleat cotitza a la Seguretat Social el mateix percentatge que la seva jornada de treball, fet que suposa que, si és a mitja jornada, li caldran dos dies de treball per cotitzar-ne un de complet. Això és precisament el que canviarà a partir de l'1 d'octubre, moment en què es començarà a cotitzar per dia treballat, una mesura que afecta enormement els professionals que treballen a temps parcial.

La reforma de l'article 247 de la LGSS ve determinada per la doctrina que ja va exposar el Tribunal Constitucional en la sentència 91/2019, en la qual va dictar que el “coeficient de parcialitat” que s'aplicava a l'hora de calcular els períodes cotitzats pels treballadors era discriminatori.

Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats