Millores en la prestació per la cura de fills amb malalties greus

perPere Babià Díez
18/08/2023
Novetats
Millores en la prestació per la cura de fills amb malalties greus

El consell de Ministres ha aprovat el RD que modifica el RD 1148/2011, que regula la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una malaltia greu.

  • S'aprova l'ampliació de les situacions protegides amb el reconeixement i la cobertura dels afectats fins als 23 anys (inicialment fins als 18 anys) i, en casos d'un grau de discapacitat igual o superior al 65%, fins als 26 anys.
  • S'incorporen també els casos de famílies monoparentals i s'hi inclou la possibilitat que resulti beneficiari el cònjuge o parella de fet de les persones afectades per la malaltia.

Per facilitar la gestió d'aquesta prestació, es fixa un nou règim per a les pròrrogues: el subsidi es reconeix per un mes, prorrogable inicialment per un període de dos mesos i, posteriorment, es tramitaran períodes successius de 4 mesos (abans eren períodes de 2 mesos), fins que la persona afectada compleixi 23 anys o 26 anys si s'acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

La prestació per tenir cura d'un fill malalt de càncer o una altra malaltia greu que cobreix la Seguretat Social s'adreça a progenitors, adoptants, acollidors (ara també cònjuges o parelles de fet) amb un nen malalt de càncer o una altra malaltia greu des del 2011.

Aquesta prestació es reconeix a la persona que redueix la jornada laboral almenys en un 50% per a la cura de la persona malalta i té com a objecte compensar la pèrdua d'ingressos.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats