Entra en vigor la pròrroga de l'ajuda de fins a 450 euros per a aturats sense ingressos

perPere Babià Díez
01/09/2013
Novetats
Entra en vigor la pròrroga de l'ajuda de fins a 450 euros per a aturats sense ingressos

Aquest divendres entrà en vigor la pròrroga automàtica del pla Prepara, en què s'inclouen ajudes de fins a 450 euros mensuals per a aturats de llarga durada sense ingressos, al no haver-se reduït la taxa d'atur per sota del 20%.

El Govern va aprovar el 25 de gener un reial decret llei en què s'establia la pròrroga automàtica d'aquest programa per períodes successius de sis mesos fins que la taxa d'atur, segons l'enquesta de població activa (EPA), no baixi del 20%.

Atès que, segons es va publicar al BOE el passat divendres 16 d’agost, la taxa d'atur del segon trimestre ha estat del 26,26%, percentatge que millora en nou dècimes la taxa del trimestre anterior però que continua per sobre del 20%. Per aquest motiu, el Govern prorroga per sis mesos més el pla Prepara.

El pla inclou ajudes econòmiques de 400 o 450 euros, segons els casos, amb una durada màxima de sis mesos. Després dels últims canvis en el pla, fets fa un any, es tenen en compte els ingressos dels ascendents (pares) a l'hora de valorar si el desocupat compleix el requisit de rendes exigit per poder cobrar l'ajuda de 400 euros.

Per beneficiar-se del pla Prepara, els sol·licitants han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació i no tenir rendes de qualsevol naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional (481 euros), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. S'entén que es compleix el requisit quan la suma de les rendes dels integrants de la unitat familiar, inclosa la del sol·licitant i dividida pel nombre de membres que la componen, no superi aquests 481 euros.

L'ajuda arriba als 450 euros en aquells casos en què els beneficiaris tenen al seu càrrec dos membres de la unitat familiar, a més del cònjuge o parella de fet. Per a la resta dels desocupats, l'ajuda és de 400 euros mensuals.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats