Constituir empreses sense acudir al notari

perPere Babià Díez
23/05/2024
Novetats
Constituir empreses sense acudir al notari

Amb la transposició de la Directiva de digitalització de societats s'estableix, per primera vegada en l'ordenament jurídic espanyol, la possibilitat de constituir una societat de responsabilitat limitada en 6 hores, per videoconferència i sense necessitat de comparèixer presencialment davant notari.
 

La constitució de societats donarà un canvi important ja que s'han introduït modificacions en la normativa que regula als notaris.

Aquest canvi permetrà que, a partir de 2024, entre altres coses, es pugui tramitar la constitució d'una societat limitada de manera en línia i sense desplaçaments al notari.

Els notaris podran prestar íntegrament per via electrònica alguns serveis notarials, fonamentalment de caràcter mercantil, com la constitució de societats en línia, la qual cosa deriva de l'obligació imposada en l'àmbit europeu de permetre que qualsevol ciutadà pugui constituir una societat limitada en un altre país membre sense necessitat de presència física.

Així mateix, mitjançant videoconferència notarial es podran agilitzar tràmits societaris d'urgència per a les empreses, o resoldre situacions societàries en les quals és difícil reunir presencialment a totes les persones que haurien d'acudir -ampliacions de capital, nomenament d'administradors, canvis de domicili de societats, actes de junta general…

Fins ara, existia un procediment telemàtic a través del CIRCE, però encara requeria la compareixença física davant notari.

Motius d'Interès Públic. El notari podrà requerir la compareixença física del fundador per raons d'interès públic o per a comprovar la capacitat de l'atorgant.

Serveis digitals i Registre Mercantil. Els serveis digitals s'oferiran a través del Portal Notarial del Ciutadà. El Registre Mercantil oferirà uns certs serveis de manera gratuïta, com l'accés a dades identificatives de la societat i els seus òrgans de representació.

Entrada en vigor

La reforma de la constitució de les societats en línia va entrar en vigor el 10 de maig de 2023, mentre que la reforma de la Llei del Notariat, que és la que possibilita el sistema de constitució en línia, amb els atorgaments per videoconferència, no va entrar en vigor fins transcorreguts sis mesos, és a dir, fins al passat 9 de novembre de 2023, i les reformes del Codi de Comerç, la Llei Hipotecària i la Llei 24/2001, que aporten la resta dels elements que donen coherència al sistema, no el faran fins transcorregut un any, el 9 de maig de 2024.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats