Subvenció per la contractació de persones aturades de 30 i més anys

perJudit Flores Castellet
10/02/2022
Laboral
Subvenció per la contractació de persones aturades de 30 i més anys

Us recordem aquesta subvenció que creiem que pot ser del vostre interès.

Convocatòria oberta. Programa cofinançat pel Fons Social Europeu

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys per fomentar la creació d'ocupació estable i de qualitat, i en concret, la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat.

Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i també els contractes d'obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat sol·licitant és de 5.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat, per a la formació i l'aprenentatge ni els de pràctiques.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19.

 

Entitats beneficiàries

  • Les entitats sense ànim de lucre (incloses les associacions i fundacions)
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.

Se subvencionarà un màxim de 5 contractes per persona o entitat sol·licitant.

 

Persones destinatàries

Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball, amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, i que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

  • Ser dona.
  • Ser home de 45 anys o més.
  • Ser desocupat de llarga durada (s'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant en situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)

Quin és l’import de la subvenció de la present convocatòria?

Aquesta convocatòria subvenciona el salari mínim interprofessional del 2021, en aquest sentit -i d'acord a l'article 7 de la Resolució EMT/3840/2021- la  quantia del mòdul econòmic subvencionable mensual és de 1.473,71€,  multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del  contracte fins al 31/12/2022.


Termini de presentació de les sol·licituds

Des del 10 de gener del 2022 fins al 31 de maig de 2022 (15 hores)

Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats