Novetats en el registre diari de la jornada de treball

per Pere Babià Díez
10/05/2019
Laboral

Pel seu enorme interès i transcendència, volem informar-los que el passat 8 de març de 2019 es va publicar el Reial Decret Llei 8/2019 que estableix l'obligatorietat de complimentar el registre de jornades del personal assalariat al servei de les empreses a partir del 12 de maig de 2019.

El registre diari de jornada ha d'existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada.

I no només pels qui presten serveis a temps parcial (que ja era obligatori fer-ho per poder controlar si feien hores complementàries), sinó absolutament per a tots els treballadors.

Les empreses hauran d'implantar mecanismes per registrar diàriament la concreta jornada realitzada per cadascun dels treballadors en plantilla. El sistema de control ha de ser fiable e invariable i en cap cas pot ser manipulable. La normativa no estableix quin mecanisme cal establir a cada empresa, excepte quan estigui contemplat per Conveni Col·lectiu.

Atenció. En cas de tenir una Inspecció de Treball, l'Inspector podrà sol·licitar el registre de la jornada diària del mes actual i fins els 4 anys anteriors, i ho podrà requerir en aquell precís moment.

El no compliment de l'obligació del registre o la seva posterior presentació serà qualificat de infracció greu, per tant, la multa es quantificarà entre 626€ i 6250€ (art. 7 LISOS).

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats