Quins avantatges estan previstos per a les noves “start-ups” o empreses emergents?

perPere Babià Díez
17/01/2022
Interès general
Quins avantatges estan previstos per a les noves “start-ups” o empreses emergents?

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts del projecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a Llei de start-ups. Perquè siguin considerades empreses emergents, han de ser independents d’altres empreses, sense estar cotitzant en un mercat de valors i amb un volum de negocis anual inferior o igual a 5 milions d’euros.

Abans d'entrar a analitzar els avantatges que fa poc han estat aprovats cap a les empreses de nova creació, és necessari que entenguem el seu concepte.

Quan parlem de les "startups", ens referim a totes aquelles empreses emergents que neixen amb una filosofia innovadora que destaca per ser escalable i dinàmica. En aquest sentit es tracta d'empreses joves que no tenen gaires recursos, però sí un gran potencial de bons resultats. Parlant des d'un punt de vista tècnic, generalment les start-ups són fundades entre una i tres persones, que s'enfoquen a respondre de manera innovadora a la demanda del mercat. Hem d'esmentar que perquè siguin considerades empreses emergents, han de ser independents d'altres empreses, sense estar cotitzant en un mercat de valors i amb un volum de negocis anual inferior o igual a 5 milions d'euros.

Fins ara aquest tipus d'empreses han estat subjectes a la normativa mercantil o tributària, fet que pot comportar vicissituds, ja que aquesta regulació no comprèn les peculiaritats d'aquest tipus d'empresa emergent, exigint-los així uns requisits altament onerosos. Per aquesta raó, el Consell de Ministres ha aprovat fa poc un projecte de llei a través de la qual es crea un marc legal de referència i un conjunt de mesures estructurades que ajudaran a la seva adaptació i progressió en el mercat.

En aquest sentit, procedirem a analitzar a grans trets els principals avantatges que oferirà la nova llei:

  • Pel que refereix a avantatges fiscals, es preveu una reducció al 15 % en l'impost sobre societats, així com una reducció considerable de l'impost sobre la renda dels no residents (el tipus general passa del 25 % al 15 %). En aquesta mateixa línia, se suprimeix l'obligació d'haver d'efectuar pagaments fraccionats d'aquests impostos durant els dos anys posteriors a aquell en què la base imposable sigui positiva. El principal objectiu d'aquestes mesures no és un altre que el d'atreure i recuperar el talent tant nacional com internacional.
  • Es reconeix per primera vegada la figura del creditor en sèrie, és a dir, que s'obre la possibilitat d'emprendre nous projectes als qui ja han posat en marxa una empresa de les característiques analitzades. Així doncs, un mateix emprenedor es podrà acollir fins a tres projectes diferents.
  • Es creen mesures amb la condició de flexibilitzar la generació d'autocartera en les societats limitades, que és la forma jurídica que adopten la majoria de les start-ups. En aquest sentit es dona un tractament fiscal més beneficiós a la retribució, mitjançant participacions socials o accions pròpies de les empreses emergents. Amb aquestes mesures el que es pretén és derrocar les dificultats per atreure i mantenir els col·laboradors amb perfils especialitzats per a aquest tipus d'empreses.
Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats