Mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19

perNone
28/08/2020
Interès general
Mesures extraordinàries  per a la contenció de la  COVID-19

Us resumim les resolucions que s'han publicat darrerament i que contemplen mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19.

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Recomanacions de caràcter general

Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.

Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.


Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració
 

Es establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

S'ha de garantir la distància interpersonal mínima de 1.5 metres en el servei de barra.

S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1.5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.


Consum de tabac i assimilats
 

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.


RESOLUCIÓ SLT/2782/2020,  de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries a territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

Restriccions en activitats d'hoteleria, restauració i activitats recreatives

Les mesures per als establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que desenvolupin les activitats de sala de conert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.

Activiats d'oci

Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activiats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb resevats annexos.

Se suspenen també les activiats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent.

 

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats