Has posat plaques solars o en posaràs?

perLydia Botet Cabrerizo
20/06/2023
Interès general
Has posat plaques solars o en posaràs?

Tens fins el 31/12/23 per poder accedir a la deducció a l’IRPF, però necessites documentació que la instal·ladora no ho fa, pel que ha de ser un tècnic qualificat qui t’ho faci (certificat d’eficiència energètica de l’habitatge abans i després de la instal·lació).

Informació necessària que cal saber:

Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable

Habitatges en els quals es poden realitzar les obres:

Habitatge habitual del contribuent o qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2024.

Obres que donen de dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït en almenys un 30 per cent l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

És precís que aquests extrems quedin acreditats mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes.

Realitzades entre el 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

Base de deducció:

Donen de dret a la deducció les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 per les obres.

Màxim 7.500 €.

Període impositiu en què s'aplica:

Aquell en el qual s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2024.

Percentatge de deducció: 40%

Les dades que han de constar als certificats d’eficiència energètica són:

  • Referència cadastral.
  • Data de cada un dels certificats.
  • Consum d'energia primària no renovable de cada un dels certificats.
  • Lletra de qualificació energètica de cada un dels certificats.

Certificat energètic

Lydia Botet Cabrerizo
Lydia Botet Cabrerizo
Comptabilitat societats mercantils Oficina de Manresa
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats