Ajut per a autònoms jubilats

perPere Babià Díez
14/09/2023
Interès general
Ajut per a autònoms jubilats

Hi ha un xec de 525 euros per a autònoms jubilats. Una de les ajudes més desconegudes adreçada a tots aquells que reben una pensió no contributiva i compleixin una sèrie de requisits.

En què consisteix el xec per a autònoms jubilats?

El xec de 525 euros per a autònoms jubilats és un complement al lloguer al qual poden accedir els pensionistes espanyols si compleixen una sèrie de requisits que detallarem al proper apartat.
Aquest ajut es convoca cada any per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) i s'adreça als jubilats amb pensions més baixes.
Una ajuda molt interessant per completar la seva mensualitat i fer front al pagament de la vivenda llogada.

Quins són els requisits necessaris per sol·licitar aquest ajut per a autònoms jubilats?

Els requisits per sol·licitar el xec de 525 euros adreçat a autònoms jubilats són els següents:

  • Tenir una pensió de jubilació o invalidesa reconeguda per la Seguretat Social en modalitat no contributiva a la data de sol·licitud i de resolució.
  • No comptar amb un habitatge en propietat.
  •  Ser el titular del contracte d‟arrendament de l‟habitatge de residència.
  • No tindre amb l'arrendador una relació conjugal o de parentiu de fins a tercer grau.
  • Que el domicili habitual on estigui fixada la residència del beneficiari sigui un habitatge llogat. S'entén que es tracta del domicili habitual quan la vigència del contracte d'arrendament no sigui menor d'un any i hagi residit en aquest habitatge com a mínim 180 dies abans de la sol·licitud de la prestació d'ajuda del xec de 525 euros per a autònoms jubilats. Al portal oficial de l'IMSERSO es matisa a més que, si al mateix habitatge de lloguer hi conviuen dues o més persones amb una pensió no contributiva, només tindrà dret al complement de lloguer aquell que figuri com a titular del contracte d'arrendament. Si fossin diverses persones, només es contemplarà el primer.

Com pots sol·licitar el teu xec de 525 euros per a autònoms jubilats?

Si compleixes tots els requisits necessaris per accedir al xec de 525 euros dirigit a autònoms jubilats, pots fer la teva sol·licitud als òrgans competents de l'IMSERSO a les diferents comunitats autònomes, les Diputacions Forals de País Basc i Navarra i les direccions territorials de l'Institut de Majors i Serveis Socials de Ceuta i Melilla.
Aquests organismes són els encarregats de la competència de la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social.
El termini per poder sol·licitar aquest complement al lloguer el 2023 es va obrir l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre d'aquest any.

Davant qualsevol dubte al respecte estem a la seva disposició

 

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats