Nova quantia de despeses de locomoció exempta de gravamen

perRosa Mª Santiago Villen
11/08/2023
Comptable fiscal
Nova quantia de despeses de locomoció exempta de gravamen

Us informem que s'ha revisat la quantia exclosa de gravamen per despeses de locomoció, fixant-la en 0,26 euros per quilòmetre recorregut, als efectes de l’article 9.A.1.2.b) i l’article 9.B.1.2.b) del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquesta nova quantia exclosa de gravamen aplica des del 17 de juliol de 2023, dia que entra en vigor l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la que es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses locomoció en l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats