IVA franquiciat: el nou sistema d'IVA per a autònoms

perRosa Mª Santiago Villen
10/11/2023
Comptable fiscal
IVA franquiciat: el nou sistema d'IVA per a autònoms

Cada cop sembla estar més a prop el final de l'obligació de declarar l'IVA trimestral per alguns autònoms. Però, com? Mitjançant l'IVA franquiciat.

Les associacions d'autònoms i Hisenda estan treballant per dur a terme la transposició de la Directiva europea 2020/285, que va entrar en vigor el 2020, i eliminar així aquesta obligació per a aquells autònoms que facturin menys de 85.000 euros a l'any.

Què és l'IVA franquiciat?

La Unió Europea obliga a la transposició de la Directiva 2020/285 per al gener del 2025, per la qual cosa s'aplicarà al nostre país a tots aquells autònoms que voluntàriament s'acullin al règim de franquícia de l'IVA. En aquest règim, el límit de facturació queda establert a 85.000 euros anuals. Així, en cas de no superar aquesta quantitat, no caldrà fer la liquidació trimestral de l'IVA, ni tampoc l'anual. Això comporta que tampoc es requerirà als autònoms emetre factures amb IVA.
Amb això, la normativa europea posa sobre la taula la possibilitat que l'autònom que tingui ingressos inferiors a 85.000 euros pugui escollir entre l'actual règim general de l'IVA o acollir-se al règim especial de franquícia. Ara bé, si l'autònom s'acull a la franquícia de l‟IVA no podrà superar en més d‟un 10 % el volum de negoci, ja que deixaria d‟aplicar-se aquest règim des d‟aquell moment. Tot i que Europa podria permetre als Estats membres que estableixin un límit màxim de fins al 25%. A més, la normativa dóna capacitat als Estats per modificar el límit dels 85.000 euros cap avall o canviar-lo per sectors d'activitat. Finalment, l'Estat serà qui tindrà la capacitat de retirar la franquícia d'un autònom en el cas que:

  • Superi el llindar del volum de negoci.
  • Transmeti la intenció de deixar d'acollir-se a la franquícia.
  • Cessament la seva activitat.


Quan s'engegarà l'IVA franquiciat?

El nou règim d'IVA franquiciat, que ja està en marxa a tots els països de la Unió Europea, entrarà en vigor a Espanya el 2025, per la qual cosa ja s'estan duent a terme les fases prèvies per posar-les en marxa.

En una primera etapa, que ja està molt avançada, s'ha aconseguit arribar a un consens entre les associacions d'autònoms i els agents socials. Així, el pas següent consistirà que l'Agència Tributària comenci a marcar les condicions i els aspectes clau d'aquest nou règim, cosa que s'espera desenvolupar al llarg del 2024.

I després d'aquest període de transició, en què s'espera desenvolupar el marc jurídic i fer conèixer als autònoms com funcionarà el nou sistema, l'última fase arribarà el 2025 amb l'entrada en vigor del nou règim d'IVA franquiciat per a autònoms.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats