Guia definitiva sobre com emplenar el Model 720

perRosa Mª Santiago Villen
14/06/2022
Comptable fiscal
Guia definitiva sobre com emplenar el Model 720

La declaració 720 és un document informatiu que obliga a presentar Hisenda a aquelles persones físiques o jurídiques, amb residència a Espanya, que tinguin béns i drets a l’estranger per una xifra superior a 50.000 euros. En aquest article us explicarem quins són els passos per emplenar el Model 720 i poder presentar-lo de manera telemàtica.

Què s’ha de declarar a l'hora d’omplir el Model 720?

El Model 720 obliga a declarar béns i drets localitzats a l’estranger a condició que el valor total superi els 50.000 euros. Estan obligats a presentar-lo tots aquells col·lectius de persones físiques i jurídiques que siguin propietaris dels comptes. Per a presentar el 720, el conjunt d’individus, entitats o organitzacions han de residir o tenir seu a Espanya.

La normativa que regula el Model 720 reconeix com a béns i drets quatre grups:

 1. Comptes corrents a bancs estrangers. El contribuent n’ha de ser titular, beneficiari o autoritzat.
 2. Assegurances de vida o d’invalidesa que s’han contractat a l’estranger i rendes vitalícies. El contribuent n’és el beneficiari.
 3. Béns immobles situats a l’estranger.
 4. Títols, actius, accions i valorsinversions fora de l’Estat espanyol.

Com emplenar el Model 720

Per emplenar el Model 720, s’ha de fer des de la mateixa pàgina web d'Hisenda. La tramitació serà completament en línia. Així doncs, els passos a seguir per omplir el Model 720 seran els següents:

 1. Entra a la web de l’Agència Tributària.
 2. A la pàgina principal de l’Agència, hauràs d’anar a l’apartat «Presentació de declaracions, calendari del contribuent». 
 3. Després, clica a «Totes les declaracions per model» i ves a «Presentar i consultar declaració». 
 4. Baixa cap avall amb el cursor fins a trobar el Model 720 o fes Ctrl+F per buscar-lo per la pàgina. 
 5. A la pàgina del Model veuràs un requadre amb el títol «Gestions destacades». Allà, hauràs de clicar al primer enllaç: «Model 720.Exercici 2021.Presentació (fins a 40.000 registres)». 
 6. D’aquesta manera podràs presentar la declaració de l’exercici anterior.
 7. Accedeix al Model amb Cl@ve PIN (només per a persones físiques) o Certificat i DNI electrònic.

És molt important que per accedir telemàticament a emplenar el model 720, tinguis l'aplicació de la Cl@ve PIN o un certificat digital

Si no saps com funcionen aquests sistemes, ves a la pàgina principal de l’Agència Tributària. Baixa cap avall fins que trobis el títol «Accedeix directament» i fes clic al segon enllaç: «Identificació digital». 

És crucial que et descarreguis el certificat digital al navegador. En cas contrari, el programa no detectarà cap certificat i no podràs accedir a presentar el model amb aquest mètode. 

Per últim, hauràs d’escollir com vols presentar el Model 720: amb formulari o amb fitxer.

Presentació del Model 720

Després d’emplenar el Model 720, s’haurà d’escollir la manera en què es vol presentar. 

Presentació del Model 720 a través del formulari

Així doncs, un cop emplenat el 720 ens centrarem a explicar com es realitza la presentació amb formulari:

 1. Fes clic a «Model 720.Exercici 2021.Presentació (fins a 40.000 registres)».
 2. Et sortiran dues opcions: introduir el DNI/NIE o bé accedir amb certificat o DNI electrònic.
 3. Si vols accedir amb Cl@ve PIN, escriu el DNI i la data de validesa.
 4. Clica a Continua.
 5. Si no estàs registrat al sistema, et sortirà el missatge «Vostè no està registrat a Cl@ve». 
 6. Llavors, per registrar-te, has de fer clic a l’enllaç «Sol·licitar registre a Cl@ve».
 7. Segueix les instruccions de l’enllaç.
 8. Si vols entrar amb certificat o DNI electrònic, fes clic a l’enllaç Accedeixi amb certificat o DNI electrònic (l'enllaç només funcionarà si detecta un certificat digital).
 9. Un cop estiguis dins de l’aplicació, elegeix entre les opcions Continuar i Importar.
 10. Si cliques Importar, has de pujar un fitxer que hagis creat prèviament amb el mateix formulari o amb un programa aliè a l'AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).
 11. Si ja havies obert una sessió o havies presentat una declaració, t’apareixerà un missatge amb les opcions següents: "Carregar la sessió de treball del dd/mm/aaaa", "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" o "Crear una nova declaració".
 12. Selecciona l’opció corresponent i clica a Continuar.
 13. A la pantalla següent has d’emplenar les caselles que estan marcades amb asterisc (camps obligatoris). 
 14. Les caselles de Resum de les dades incloses a la declaració s’emplenaran automàticament amb les dades que hagis introduït prèviament a la declaració.
 15. Un cop hagis revisat totes les dades, has de signar i enviar la declaració.
 16. Si l’has presentada correctament, rebràs una pàgina de resposta amb un PDF incrustat amb una sèrie de dades, codis i nombres.
 17. Si vols enviar la declaració més tard, pots guardar les dades encara que no les hagis validades. 

A propòsit d'això, cal recordar que un cop s’ha emplenat el model 720 i guardat, se sobreescriuran els canvis cada nova actualització posterior.

Per una altra banda, és important matisar que l’esborrany no és la declaració definitiva. Per tant, no serveix com a declaració oficial. A més a més, si en el moment de presentar la declaració hi hagués registres correctes i d’altres incorrectes, només es podrien presentar els que són correctes.

Després, a la declaració hauràs de corregir els errors i tornar-la a presentar, incloent-hi tots els registres (tant els que has presentat com els pendents).

Presentació del Model 720 a través d’un fitxer

Ja hem vist una de les dues maneres de presentar el Model 720. Ara explicarem la segona, la presentació amb fitxer. 

És un arxiu .720 que havies creat amb el formulari de l’AEAT o amb un altre programa.

 1. Identifica’t amb Cl@ve PIN, certificat digital o DNI electrònic.
 2. A continuació, comprova que en els camps «Model» i »Exercici» posa 720 i 2021, respectivament.
 3. Si vols enviar un arxiu, fes clic a Llegir Fitxer Seleccioneu el fitxer que s’ha de validar.

Com en el cas anterior, hauràs de validar després d’emplenar el model 720. Un cop el fitxer s’hagi validat, apareixeran desglossats els registres correctes i els que continguin errors. 

Diferència Model D6 amb Model 720

Primer que res, cal aclarir que el Model D6, a diferència del Model 720, no figura a la llista de declaracions de l’Agència Tributària. 

El motiu és perquè el Model D6 s’ha de presentar a la Secretaria General de Comerç Internacional de Serveis i Inversions, que depèn del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, mentre que el Model 720 s’ha de presentar a Hisenda.

No obstant això, aquesta no és la principal diferència entre ambdós models, sinó que n’hi ha d’altres que són necessàries ressenyar.

Model 720 i D6

El Model D6 és «la Declaració de titulars d’inversió espanyola a l’exterior amb valors negociables». Les diferències entre els dos venen:

 1. En primer lloc, el Model 720 és una declaració per a registrar els béns i drets que una persona física o jurídica, amb residència a Espanya, té a l’estranger. Contràriament, el Model D6 és una declaració per a registrar les inversions en accions o actius a bancs o amb brokers estrangers.
 2. Segon, només és obligatori presentar el Model 720 si el valor total dels béns i drets supera els 50.000 euros. En canvi, estan obligats a presentar el Model D6 tots els inversors que tinguin valors i operin amb un broker domiciliat a l’estranger, encara que només tinguin una acció.
 3. En tercer lloc, el Model 720 només es pot presentar de forma telemàtica. Per contra, el Model D6 es pot presentar en línia, presencialment al Registre General de l’Administració o per correu certificat a la Secretaria General de Comerç Internacional de Serveis i Inversions.
 4. En quart lloc, aquests dos models també difereixen en el termini de presentació. El model D6 s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener de cada any (sempre que el 31 de desembre de l’any anterior tinguis valors dipositats a l’estranger). Contràriament, el termini del model 720 és més extens: des de l’1 de gener fins al 31 de març.
 5. Finalment, si no has pogut presentar el Model 720 quan tocava, es deixen tres dies naturals de marge per poder enviar-lo. En canvi, el termini per a presentar el Model D6 és més estricte. Això vol dir que si no s’envia màxim el 31 de gener, et poden sancionar.
Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats