Els autònoms poden deduir la despesa de telèfon en el seu IRPF?

perPere Babià Díez
03/03/2020
Comptable fiscal
Els autònoms poden deduir la despesa de telèfon en el seu IRPF?

Per a Hisenda si la línia telefònica s'utilitza exclusivament per a l'activitat econòmica, la seva despesa serà deduïble dels ingressos de l'activitat en l'IRPF. Però si també s'utilitza per a finalitats particulars, no es podrà deduir cap despesa.

Molts autònoms i empresaris tenen dubtes sobre quina mena de despeses són deduïbles en la seva activitat econòmica, i per tant admesos per Hisenda.

Una de les consultes més habituals tracta sobre la deduïbilitat o no de la despesa de la factura del telèfon mòbil. És deduïble la despesa d'un telèfon mòbil utilitzat exclusivament per al desenvolupament de l'activitat econòmica? I si aquest telèfon mòbil s'utilitza tant per a l'activitat com per a l'ús personal? I què passa amb el telèfon si treball des de casa o des d'una oficina?

La deducció de la despesa de telèfon mòbil/fix en l'IRPF per part dels empresaris i professionals autònoms és sovint objecte de discussió amb Hisenda. Lamentablement Hisenda mira als autònoms com a «presumptes defraudadors» i determinades despeses són objecte de conflicte en comprovacions i inspeccions.

Si té una activitat professional o empresarial és fonamental que coneguis els criteris perquè les despeses del telèfon siguin considerats deduïbles.

Requisits perquè la despesa sigui deduïble

Tres requisits són imprescindibles perquè una despesa sigui deduïble:

  • Ha d'estar vinculat a l'activitat. De vegades no és fàcil separar les despeses que provenen de la feina de les despeses particulars. Sobretot quan el seu ús pot ser professional o privat. Tingues en compte que si Hisenda ho requereix hauràs de demostrar que la despesa es realitza amb l'objectiu d'obtenir ingressos. És a dir, que és necessari per a l'activitat.
  • Imputat temporalment a l'exercici que correspongui. La despesa ha d'estar associada al període en què s'ha generat
  • Sempre ha d'estar justificada amb factures al seu nom.
  • Ha d'estar registrada en la comptabilitat.

Les despeses de telèfon són amb freqüència objecte de discussió amb Hisenda atès que conflueix el matís professional i el professional, i la normativa de l'IRPF exigeix que aquestes despeses estiguin exclusivament afectes a l'activitat per a ser deduïbles.

Deducció de la despesa de telèfon mòbil

Hisenda es basa en el fet que l'article 22 del Reglament de l'IRPF determina que perquè una despesa sigui deduïble en l'IRPF ha d'estar afecte exclusivament a l'activitat.

Per això Hisenda no admet la deducció de la despesa de telèfon mòbil quan s'utilitza indistintament en l'activitat i per a finalitats particulars.   

Atenció. D'acord amb el principi de correlació entre ingressos i despeses de l'activitat econòmica, la Direcció General de Tributs manté (entre altres, consultes V0601-14, V2382-13, V2400-13, V2731-18 i V3151-19) per determinar la deduïbilitat de les despeses derivades de l'ús d'una línia de telefonia mòbil que seran deduïbles les despeses incorregudes en la mesura en què aquesta línia s'utilitzi exclusivament per al desenvolupament de l'activitat econòmica. És a dir, que si una línia telefònica s'utilitza exclusivament la despesa que se'n deriva serà deduïble dels ingressos d'aquesta. Entre aquestes despeses es trobarà el de l'adquisició del telèfon mòbil, si bé aquesta deducció s'haurà de realitzar per la via de l'amortització, aplicant al seu valor d'adquisició el coeficient d'amortització corresponent.

Com a alternativa, seria possible contractar, al costat del telèfon fix i Internet, dues o més línies de mòbil que s'incloguin en la mateixa factura. Moltes companyies telefòniques ofereixen aquest tipus de productes. Si vostè la contracta i utilitza una de les línies per a la seva activitat, asseguri's que la companyia desglossa en la seva factura l'import d'aquesta línia. Així podrà deduir la despesa (si la factura no està desglossada no podrà fer-ho).

Deducció de la despesa de telèfon del local o oficina

Si treballa en una oficina o local l'haurà afectat a l'activitat. Això es fa comunicant-li-ho a Hisenda mitjançant la declaració censal 037. D'aquesta manera, les despeses relacionades amb l'immoble també seran deduïbles.

Deducció de la despesa de telèfon si té l'oficina a casa

La nova Llei de reformes urgents del treball autònom va introduir, a partir del 2018, en la Llei de l'IRPF una nova regulació relativa a dues despeses deduïbles dels rendiments nets de les activitats econòmiques en estimació directa: despeses per subministraments d'electricitat, gas, aigua i telecomunicacions (telefonia i Internet) quan l'empresari o professional exerceixi la seva activitat en el seu propi habitatge habitual i despeses de manutenció del titular de l'activitat.

En concret s'estableix que en els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, seran deduïble en el percentatge d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

Per tant, si afecta parcialment el seu habitatge a la seva activitat haurà de comunicar a Hisenda a través d'una declaració censal els metres del seu habitatge que destini a oficina.

Les despeses de subministraments seran deduïbles en el percentatge que resulti d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats