Oferim tota la documentació i assessorament necessari per complir amb la LOPD

perPere Babià Díez
18/03/2019
Jurídic
Oferim tota la documentació i assessorament necessari per complir amb la LOPD

Qui ha de complir la Llei de Protecció de Dades?

En els últims anys cada vegada sentim parlar més de la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD) com a conseqüència de l'augment de les tecnologies de la informació i del comerç electrònic. Tots som conscients que les nostres dades circulen lliurement per la xarxa, de vegades sense cap tipus de control. Amb les noves tecnologies la nostra vida ha canviat, cada vegada comprem més per Internet i acceptem ser identificats en les transaccions. Per això ens preguntem qui està obligat a complir amb aquesta Llei de Protecció de Dades?


Obligats al compliment de la LOPD

Segons la LOPD, estan obligats a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal totes les persones, empreses i entitats públiques i privades que utilitzin qualsevol dada personal en el desenvolupament de les seves activitats. Això significa que tant professionals autònoms com a empreses del sector públic i del sector privat i entitats sense ànim de lucre han de complir les garanties establertes per a la protecció del dret fonamental a la intimitat i a la privadesa de dades personals en la creació, tractament i modificació de fitxers que continguin informació personal de clients, pacients, empleats, proveïdors, alumnes, etc.

Dins dels obligats al compliment de la LOPD hem d'incloure a les comunitats de propietaris ja que tracten dades personals en cobraments de quotes, pagaments a proveïdors o càmeres de video vigilància.


I si sóc autònom i no tinc contractat a ningú? He de complir la LOPD?

Si recull i tracta dades d’altres persones també ha de complir la llei.

Dins dels obligats al compliment de la LOPD hem de distingir dos figures:

  • El responsable del fitxer, que es el titular del fitxer que contengui dades personals, i
  • L’encarregat del tractament, que és la persona o entitat qui te accés al fitxer de dades personals i que presta algun servei al responsable del fitxer.

El compliment de la llei és obligatori per a tots dos ja que, en cas d'incompliment, tots dos s'enfrontarien a sancions per l'AEPD. En el cas de les Comunitats de propietaris, aquestes serien els responsables dels fitxers ja que a elles els correspon la titularitat dels mateixos i els Administradors de Finques serien encarregats de tractament en tant que accedeixen a aquests fitxers per prestar serveis a la Comunitat.

La LOPD únicament exclou del seu àmbit d'aplicació aquells fitxers realitzats per persones físiques en exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques.

“La AEPD sanciona amb 15.000 euros a una empresa per proporcionar dades excessives dels seus empleats durant la negociació collectiva d’un expedient de Regulació Temporal.”


Per què complir la LOPD?

La Constitució Espanyola, en el seu art. 18, estableix com a dret fonamental la protecció de la intimitat personal i, en desenvolupament d'aquest dret, s'aprova la LOPD per garantir una adequada protecció i tractament de dades personals.

Per tant, amb només tenir contactes amb nom, cognoms, telèfon o adreça de persones, estem obligats a complir els requisits d'aquesta norma.

El fet de tenir el nostre negoci adaptat a la LOPD ens proporciona una millor imatge de serietat i una major seguretat per als nostres clients a més d'evitar-nos sancions, que poden arribar fins als 20.000.000 € o el 4% del volum del negoci, segons el tipus d'infracció. A part d'aquestes sancions econòmiques, ens enfrontaríem a costos importants per al nostre negoci si es produeixen pèrdues de dades personals per incendis, inundacions o fallades informàtiques ja que podríem incórrer en responsabilitats civils. També ens ocasionaria una mala imatge pública que afectaria negativament al nostre negoci.

Complir la normativa de protecció de dades proporciona qualitat a l'empresa i confiança als clients a l'hora de decidir-se per aquesta empresa i no per una altra.


Com es pot complir la LOPD?

Els passos bàsics a seguir per complir la LOPD:

•Confeccionar el Registre d’Activitats del Tractament.

•Elaboració de l’Anàlisi de Riscos.

•Obligació d'informar de la recollida de dades i d'obtenir el consentiment de l'afectat per tractar les seves dades personals.

•Implantar mesures de seguretat tècniques i organitzatives per evitar pèrdues o accessos no autoritzats

•Redactat del contractes amb els diferents Encarregats del Tractament

•Afegir a la seva web les notes legals pertinents.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Serveis Jurídics

Aquests serveis cobreixen les necessitats d’assessorament jurídic que poguessin precisar els nostres clients, des d’una doble vessant: la empresarial i la particular.

Conèixer més
Serveis Jurídics

Articles relacionats