Canvis en la indemnització dels contractes temporals

per Pere Babià Díez
21/10/2016
Laboral

La sentència pot tenir un enorme impacte sobre els models de contractació laboral dels països de la Unió, i per descomptat sobre el nostre, en el qual la contractació temporal té un gran pes, en obligar a aplicar la mateixa indemnització per extinció d'un contracte temporal i un d'indefinit.

Recordem que la redacció actual de l'Estatut dels Treballadors, estableix tres nivells d'indemnització per finalització de contracte:

· Contractes fixos o indefinits: 20 dies per any treballat

· Contractes temporals: 12 dies per any treballat

· Contractes d'interinitat: sense indemnització.

La sentència considera que la regulació sobre indemnització per acomiadament no pot tractar de forma discriminatòria als treballadors temporals i fixos, i que, a més, la legislació nacional no pot establir una indemnització per extinció d'un treballador interí diferent a la d'un treballador fix acomiadat (per causa objectiva, en el cas concret). Pel que indica al jutge nacional –espanyol- que ha de reconèixer una indemnització de 20 dies a l'interí el contracte del qual s'ha extingit, que fins ara no tenia dret a cap tipus d’indemnització (la legislació espanyola no reconeix el dret a indemnització en acabar un contracte d'interinitat o substitució).

Però la sentència va més enllà, en argumentar que aquesta discriminació s'aplica a qualsevol contracte temporal, la qual cosa en el nostre cas significa que també els contractes la indemnització per extinció dels quals ascendeix a 12 dies per any de servei (per obra o servei i per circumstàncies de la producció) es veuen afectats. Defensa, per tant, que les indemnitzacions per acomiadament han de ser iguals per a tots, tret que hi hagi “raons objectives”, entre les quals no es troba el fet de ser indefinit o no.

Cal assenyalar també que diverses sentències del mateix Tribunal de la Unió Europea recents posen en qüestió la legislació espanyola i la utilització en frau de llei dels contractes temporals.

Els anirem informant de les repercussions d'aquesta sentència i de si el legislador es veurà obligat a canviar la normativa laboral. El que si és clar, és que s'ha obert una via per reclamar davant els tribunals espanyols i que apliquin aquest criteri emanat del Tribunal de la Unió Europea. S'haurà d'avaluar les conseqüències que tenen per als treballadors, i veure com canalitzar les demandes sobre els possibles efectes retroactius.

Si té alguna qüestió al respecte, estem a la seva disposició per atendre'l.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats