“Segona oportunitat”: els autònoms i empresaris així poden resoldre els seus deutes

perPere Babià Díez
26/07/2021
Jurídic
“Segona oportunitat”: els autònoms i empresaris així poden resoldre els seus deutes

Els empresaris que tramiten la segona oportunitat podran obtenir l'exoneració de deutes en un mes, des que s'iniciï el concurs.

El procediment de segona oportunitat és aquell en el qual qualsevol persona física, sense antecedents penals i amb deutes inferiors a 5 milions d'euros, pot obtenir l'exoneració dels seus passius.

Tot això sempre que no hagi obtingut aquest benefici en els últims deu anys, no estigui en concurs de creditors, no tingui homologat un acord de refinançament i que no hagi rebutjat un lloc de treball que s'adigui a la seva qualificació professional, sempre que no estigui empleat de cap manera.

Tal com ja sabran, aquest procediment té dues fases:

  1. Fase extrajudicial: en aquesta fase s'intenta l'acord extrajudicial de pagaments amb els creditors de dret privat (no amb els públics).
  2. Fase judicial: en la qual la persona està en concurs de creditors i s'obté l'exoneració del deute.

La fase extrajudicial s'ha de realitzar davant la Cambra de Comerç o el Registre Mercantil. La fase judicial serà sempre davant el jutjat del mercantil de província.

Fins fa uns mesos, els procediments concursals tenien tendència a durar anys, però cada vegada més els jutges del mercantil (sobretot de Barcelona), van començar a acordar protocols per agilitar els procediments. Al cap i a la fi, no té sentit demorar aquest tipus de procediments si el concursat ja és mereixedor del benefici de l'exoneració des del primer minut.

La novetat és l'acord al qual han arribat a 13 de juny de 2021 els jutges del mercantil de Barcelona. El protocol aplicarà als concursos sense massa, és a dir aquells en els quals l'empresari/autònom arriba al concurs sense res a liquidar: no té ni immobles, ni patrimoni embargable, etc. Imaginem el cas d'un empresari o antic empresari, que arriba al procediment concursal únicament amb el seu sou, sigui quin sigui. En aquest cas, es considera el concurs sense massa i ha de durar un mes.

Cal tenir en compte que la segona oportunitat és un imperatiu europeu, que es va aprovar sota el mandat del govern de Mariano Rajoy, i que aquest juliol de 2021 havia d'acabar de transposar-se. Les directrius europees obliguen a Espanya a rebaixar la importància del crèdit públic en aquest procediment. Recordin que el deute públic avui dia es pot eliminar, però a través d'un pla de pagaments aprovat judicialment al final del procediment.

En conclusió, és convenient tenir en compte que els empresaris i autònoms poden tramitar una segona oportunitat de forma molt àgil, de manera que puguin tornar a la vida normal i creditícia i desaparèixer del món de l'economia submergida, extrem que interessa tant als poders públics, com a les entitats financeres.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Serveis Jurídics

Aquests serveis cobreixen les necessitats d’assessorament jurídic que poguessin precisar els nostres clients, des d’una doble vessant: la empresarial i la particular.

Conèixer més
Serveis Jurídics

Articles relacionats