Ús obligatori de les mascaretes

perNone
21/05/2020
Interès general
Ús obligatori de les mascaretes

D'acord amb l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, caldrà portar màscara en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres. Hauran de portar màscara totes les persones de sis anys en endavant. Hi ha excepcions al seu ús per motius de salut o en activitats incompatibles.

L'informem que al BOE del dia 20 de maig s'ha publicat l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En quins espais haurem de portar-les?

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Qui estan obligats?

Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats anteriorment les persones de sis anys en endavant.

Quin tipus de màscara caldrà utilitzar?

L'Ordre fa esment a l'ús de qualsevol mena de màscara, però recomana preferiblement les higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

El Ministeri de Consum va publicar una guia per a la compra de màscares que recomana com a adequades per a la població general les higièniques i quirúrgiques i recorda que les de tipus FFP2 només estan recomanades per a professionals en contacte amb el virus i col·lectius vulnerables sota prescripció mèdica.

Vegeu:

Consum recorda que les màscares higièniques i quirúrgiques són les recomanades per a la població general

Guia d'adquisició i ús adequat de les màscares (PDF)

Guia per a la compra de màscares (PDF)

El Govern distribueix 9,6 milions de màscares a petició de les comunitats autònomes

Les he de comprar o me les donen?

Seran les comunitats autònomes les qui decideixin si reparteixen o no màscares entre els seus ciutadans. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 19 de maig, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va indicar que no es contempla el seu repartiment gratuït entre la població, amb l'opció oberta al fet que siguin les regions les qui decideixin sobre aquest punt.

El Govern va intervenir a l'abril el preu de les màscares quirúrgiques i el va establir en 0,96 cèntims la unitat però de moment no ha regulat el preu de les màscares higièniques, encara que està sobre la taula.

Existeixen excepcions al seu ús per a certes persones?

Sí, les següents persones no tindran obligació de portar-la:

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara.

b) Persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la seva naturalesa, resulti incompatible l'ús de la màscara.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

Quant temps estarà en vigor aquesta mesura?

Des del 21 de maig de 2020 i durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. Cal recordar que s'ha sol·licitat una cinquena pròrroga pel Govern fins al 7 de juny de 2020.

Hi ha multa si no se'n porta?

L'Ordre no fa referència a la sanció que pot comportar no utilitzar la màscara en els supòsits que passen a ser obligatoris. Cal acudir a altres normes per intentar trobar com pot ser la multa per incompliment.

D'acord amb l'article 20 del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es va establir l'estat d'alarma, s'estableix que "l'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts en l'article deu de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny". Aquesta norma tampoc acaba amb els dubtes sinó que apel·la al fet que "l'incompliment o la resistència a les ordres de l'autoritat competent en l'estat d'alarma serà sancionat conformement al que es disposa en les lleis". Però l'Ordre publicada en el BOE no especifica aquest punt.

Fins ara, la referència per les sancions als qui no complien el confinament era l'article 36 de la Llei de seguretat ciutadana sobre la desobediència a l'autoritat, una infracció greu amb multes des dels 601 euros fins als 30.000 que també s'aplica als qui no utilitzen màscara en el transport públic.

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats