Publicat el Salari Minim Interprofessional per a 2023

perPere Babià Díez
23/02/2023
Interès general
Publicat el Salari Minim Interprofessional per a 2023

El salari mínim  al 2023 per a qualsevol activitat queda fixat en 36 euros/dia o 1080 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.


Per a les persones treballadores eventuals, així com les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies percebran, com a mínim, 51,15 euros per jornada legal a l'activitat.


En la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar i per a les persones treballadores eventuals i temporeres, el salari mínim de les esmentades empleades i empleats de la llar serà de 8,45 euros per hora efectivament treballada.


El Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, tindrà efectes durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, procedint, en conseqüència comprès, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2023.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats