Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

perPere Babià Díez
21/02/2022
Interès general
Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala 1ª), de 27 de gener de 2022 (C-788/19)

La Llei 7/2012 va introduir el règim del model 720, establint l’obligació d’informar a l’Administració Tributària sobre determinats béns i drets situats a l’estranger mitjançant la presentació d’una declaració anual de naturalesa informativa.

La Comissió Europea va iniciar un procediment d’infracció contra Espanya per la qual va concloure que el règim sancionador derivat de l’obligació de declarar els béns i drets a l’estranger (model 720), així com els guanys no justificats que derivin del seu incompliment, infringeixen les llibertats comunitàries reconegudes en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea així com l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, en establir un règim de declaració discriminatori i desproporcionat a la llum de la jurisprudència del TJUE.

La sentència del TJUE ve a anul·lar el règim sancionador vinculat a l’obligació de declarar béns i drets a l’estranger, però manté la correcció de la qualificació com a guanys patrimonials no justificats d’aquells béns i drets que no hagin estat declarats o ho hagin estat de forma extemporània o incorrecte. El que anul·la el TJUE és la possibilitat que l’Administració Tributària pugui regularitzar l’impost sense limitació temporal alguna, així com el fet que afecti a més a més a períodes ja prescrits en la data en la qual va haver de complir amb l’obligació informativa.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats