Covid19 | Nous ajuts

perPere Babià Díez
09/02/2021
Interès general
Covid19 | Nous ajuts

AJUTS PER A PERSONES AMB INGRESSOS BAIXOS AFECTADES PER UN ERTO

S’ha publicat al DOGC l'Ordre TSF/32/2021 i l'Ordre TSF/33/2021, pel qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de dos ajuts extraordinaris per la COVID-19.

La inscripció al registre és el tràmit previ per accedir als ajuts adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

Vegem aquí els trets més rellevants dels  AJUTS PER A PERSONES AMB INGRESSOS BAIXOS AFECTADES PER UN ERTO o amb CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIARIES DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per a sol·licitar l’ajut.

Requisits:  

Els requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscriure’s al registre són:

• Residir a Catalunya

• Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Accés al registre:

• La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer

• L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament

• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit

• Per a inscriure's al registre no es requereix signatura electrònica.

 

LÍNIA D'AJUTS AL TREBALL AUTÒNOM (1er Trimestre)

S’ha publicat al DOGC l'Ordre TSF/32/2021 i l'Ordre TSF/33/2021, pel qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de dos ajuts extraordinaris per la COVID-19.

La inscripció al registre és el tràmit previ per accedir als ajuts adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

Vegem aquí els trets més rellevants de la LÍNIA D'AJUTS AL TREBALL AUTÒNOM (1er Trimestre):

El 19 de febrer s’obren les inscripcions al  registre d’accés a la línia d’ajuts del primer trimestre de 2021 adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud per accedir als ajuts, que es concediran a totes les peticions que compleixin els requisits fixats a les bases de la convocatòria.

Requisits:

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Els requisits que han de complir les persones autònomes per inscriure’s al registre són:

• Domicili fiscal a Catalunya

• El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 €

• La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €

• Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021

Accés al registre:

• La inscripció al registre restarà oberta del 19 al 26 de febrer

• L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament

• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit

 

Ajuts per a empreses amb treballadors en ERTO

Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d'ERTO

El DOGC ha publicat aquests ajuts que estan pendents que s’obri convocatòria i per tant, encara no es poden demanar. De moment però, li fem saber els trets més rellevants:

Qui són les persones beneficiàries?

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.
*Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 € 
*Microempresa: persona física o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual inferior a 2.000.000 €
*Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €

Aquestes ajudes no les poden demanar autònoms a títol individual.

Quin són els requisits per poder demanar l’ajut?

Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.

En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.

Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.


Quina quantitat té aquest ajut?

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats