COVID-19 I Des de l'1 de juny tornen a comptar determinats terminis d'actuacions davant d'Hisenda

perNone
03/06/2020
Interès general
COVID-19 I Des de l'1 de juny tornen a comptar determinats terminis d'actuacions davant d'Hisenda

Li recordem que el Reial decret llei 8/2020, després modificat pel Reial decret llei 15/2020, va ampliar determinats terminis que vencen el 30 de maig, encara que aquest dia i el següent són inhàbils, per tant l'1 de juny és el següent hàbil.

Li recordem que el Reial decret llei 8/2020, després modificat pel Reial decret llei 15/2020, va ampliar determinats terminis que vencen el 30 de maig (des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 de maig de 2020 quedaven suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària), encara que aquest dia i el següent són inhàbils, per tant l'1 de juny és el següent hàbil.

Això succeeix, per exemple, amb els següents:

  • Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificats abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.
  • Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.
  • Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
  • El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic administratiu començarà a comptar des del 30 de maig.
  • El termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.

Estema la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats