Abans de l'1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom

perPere Babià Díez
28/04/2013
Interès general
Abans de l'1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom

Abans de l'1 de maig, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, en els límits permesos segons la seva edat.

A més a més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza s’incrementi automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a l’increment, tot això haurà de comunicar-ho també abans de l'1 de maig.

Quines són les opcions de cotització en funció de les circumstàncies de l'interessat?

El punt de partida és que amb caràcter general les bases màximes i mínimes de cotització i les quotes mensuals màxima i mínima a pagar són les següents.

Bases cotització 2013

Euros/mes

Tipus de cotització

contingències comunes cobertura IT

Quota a pagar

Euros /mes

Mínima 858,60

29,80% + 0,10%

256,72

Màxima 3.425,70

29,80% + 0,10 %

1.024,28

La major o menor llibertat per escollir la cotització entre els anteriors màxims i mínims depèn d'altres circumstàncies. A títol d'exemple, incloem aquesta escala comparativa amb algunes opcions:

Bases cotització 2013

Euros/mes

Tipus de cotització

contingències comunes cobertura IT

Quota a pagar

Euros /mes

952,80

mínima per a treballadors de

48 anys o més a l’01-01-2013, tret d'excepcions

29,90%

276, 81

1.000

29,90%

299,00

1.202

29,90%

359,40

1.888,80

màxima per a treballadors de

47, 48, 49 i 50 anys o més,

tret d'excepcions

29,90%

564,75

Atenció. Els treballadors autònoms que, a l’1 de gener de 2013, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.870,50 euros mensuals no podran escollir una base superior a 1.888,80 euros, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2013.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats