A partir de quin límit està obligat un autònom a fer la Declaració de la Renda?

perRosa Mª Santiago Villen
31/03/2023
Comptable fiscal
A partir de quin límit està obligat un autònom a fer la Declaració de la Renda?

Límit per a autònoms a la Declaració de la Renda 2022

Aquest any es mantenen els requisits de campanyes anteriors.
Els autònoms que hagin obtingut un rendiment anual net igual o superior a 1.000 euros hauran de presentar la Declaració de la Renda dins el termini estipulat (des de l'11 d'abril al 30 de juny de 2023).
Cal recordar que quan parlem de rendiment net ens referim a la diferència entre els ingressos bruts i les despeses deduïbles de la pròpia activitat. El límit és baix. A la pràctica, la immensa majoria dels autònoms espanyols haurà de presentar el model 100 corresponent a l'impost esmentat sobre la renda de les persones físiques.

Tot canviarà a partir del 2024. L'any vinent tots els autònoms hauran de presentar la Declaració de la Renda

El nou règim fiscal que acaba d'entrar en vigor afectarà de ple tots els treballadors per compte propi. Un dels principals canvis és que tots els autònoms estaran obligats a presentar la Declaració de la Renda, fins i tot aquells amb nuls beneficis (o pèrdues) al seu balanç anual.

Altres novetats per als autònoms

Una de les novetats que ha tingut més impacte en el sector són les noves quotes per als autònoms. A partir d‟ara, s‟estableixen les quotes a la Seguretat Social en funció del rendiment net real. Aquest canvi ja està en marxa. Es fa en 15 trams de cotització en funció de la previsió d'ingressos.
Tot i això, a partir d'ara s'obre l'opció de sol·licitar el conegut com a atur de l'autònom en casos de caigudes significatives (almenys un 75 %) dels ingressos. Aquesta prestació ja existia, la novetat és que ara podràs rebre l'ajuda sense donar-te de baixa al RETA i sense tancar el teu negoci.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats